Câu hỏi:

30/05/2021 3,557

Tìm phát biểu sai về phản ứng nhiệt hạch?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A, B, D - đúng

C- sai vì phản ứng nhiệt hạch sạch hơn so với phản ứng phân hạch vì không có bức xạ hay cặn bã phóng xạ làm ô nhiễm môi trường

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải phản ứng tỏa năng lượng?

Xem đáp án » 30/05/2021 976

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

Xem đáp án » 30/05/2021 716

Câu 3:

Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng phân hạch và nhiệt hạch?

Xem đáp án » 30/05/2021 551

Câu 4:

Phản ứng hạt nhân có phương trình nào sau đây là phản ứng thu năng lượng?

Xem đáp án » 30/05/2021 542

Câu 5:

Phản ứng nhiệt hạch là :

Xem đáp án » 30/05/2021 522

Câu 6:

Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở điều kiện?

Xem đáp án » 30/05/2021 429

Bình luận


Bình luận