Câu hỏi:

24/06/2021 350

Điền vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 8a3b3=+4a2+2ab+b2

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

8a3b3=2ab4a2+2ab+b2

Vậy cần điền là 2a và −b

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Khai triển x3278y3 theo hằng đẳng thức ta được:

Xem đáp án » 24/06/2021 670

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Ta luôn có: 10a21100a4+10a2+1, đúng hay sai?

Xem đáp án » 24/06/2021 588

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Khai triển a6b3 theo hằng đẳng thức ta được:

Xem đáp án » 24/06/2021 524

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Biểu thức A=x1x2+x+1x+1x2x+1x không phụ thuộc vào giá trị của x, đúng hay sai?

Xem đáp án » 24/06/2021 419

Câu 5:

Nối các ý ở cột bên trái với cột bên phải để được câu hoàn chỉnh:

Xem đáp án » 24/06/2021 324

Câu 6:

Điền vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 1125x3y3=1+  +25x2y2

Xem đáp án » 24/06/2021 258

Bình luận


Bình luận