Câu hỏi:

24/06/2021 335

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Cho x+y=1. Giá trị của biểu thức P=2x3+y33x2+y2 là –1. Đúng hay sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Ta có:

P=2x3+y33x2+y2=2x+yx2xy+y23x23y2

=2.1.x2xy+y23x23y2 (Vì x+y=1)

=2x22xy+2y23x23y2=x22xyy2=x+y2

Với x+y=1 thì P=x+y2=12=1

Vậy đáp án là: Đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Rút gọn biểu thức A=xx+2x2x3x2+3x+9 ta được:

Xem đáp án » 24/06/2021 1,183

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Khai triển 12564a6b6 theo hằng đẳng thức ta được:

Xem đáp án » 24/06/2021 1,156

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Biểu thức B=2x14x2+2x+14x2x23 có giá trị bằng 5 khi:

Xem đáp án » 24/06/2021 403

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Cho x+y=1 và xy=1. Giá trị của x3+y3 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 381

Câu 5:

Điền vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 278z364x3=94z2++16x2

Xem đáp án » 24/06/2021 371

Câu 6:

Điền kết quả vào chỗ chấm:

Biết x+13x136x12=10, giá trị x là …

Xem đáp án » 24/06/2021 359

Câu 7:

Điền dấu + hoặc - vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 0,001x3+164=0,01x2  0,025x  1160,1x  14

Xem đáp án » 24/06/2021 356

Bình luận


Bình luận