Câu hỏi:

15/11/2019 209

Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozo với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m l

Trả lời:

Đáp án D

Glucozo → 2Ag

0,05    ←     0,1  (mol)

=> m = 0,05.180 = 9 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Xem đáp án » 16/11/2019 4,074

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 16/11/2019 4,062

Câu 3:

Có các phát biểu sau đây:

(1) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. 

(2) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

(3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(4) Saccarozơ làm mất màu nước brom.

(5) Fructozơ có phản ứng tráng bạc.

(6) Glucozơ tác dụng được với dung dịch thuốc tím.

(7) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở.

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 16/11/2019 2,723

Câu 4:

Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?

Xem đáp án » 16/11/2019 2,654

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 16/11/2019 2,342

Câu 6:

Điều nào sau đây là sai khi nói về glucozơ và fructozơ?

Xem đáp án » 16/11/2019 2,122

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »