Câu hỏi:

15/11/2019 598

Đun nóng tinh bột trong dung dịch axit vô vơ loãng sẽ thu được

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 16/11/2019 3,998

Câu 2:

Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Xem đáp án » 16/11/2019 3,995

Câu 3:

Có các phát biểu sau đây:

(1) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. 

(2) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

(3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(4) Saccarozơ làm mất màu nước brom.

(5) Fructozơ có phản ứng tráng bạc.

(6) Glucozơ tác dụng được với dung dịch thuốc tím.

(7) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở.

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 16/11/2019 2,704

Câu 4:

Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?

Xem đáp án » 16/11/2019 2,595

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 16/11/2019 2,295

Câu 6:

Điều nào sau đây là sai khi nói về glucozơ và fructozơ?

Xem đáp án » 16/11/2019 2,109

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »