Câu hỏi:

06/01/2022 103

Bài 8 trang 102 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Chỉ dùng thước kẻ để vẽ các góc 30 độ, 45 độ, 60 độ và 90 độ. Sau đó, dùng thước đo góc để kiểm tra tính chính xác góc vừa vẽ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Ta có thể tận dụng dòng kẻ của vở hoặc hoặc hai mép của thước thẳng để vẽ góc có số đo 90 độ (góc vuông).

Từ góc 90 độ, ta có thể ước lượng để vẽ được số đo của các góc 30o, 45o, 60o dựa vào các tỉ số sau:

Góc có số đo 30 độ thì bằng 1/3 số đo của góc 90 độ.

(Chia góc có số đo bằng 90 độ thành 3 phần bằng nhau, ta lấy 1 phần thì được số đo của góc 30 độ).

Góc có số đo 45 độ thì bằng 1/2 số đo của góc 90 độ.

(Chia góc có số đo bằng 90 độ thành 2 phần bằng nhau, ta lấy 1 phần thì được số đo của góc 45 độ).

Góc có số đo 60 độ thì bằng 2/3 số đo của góc 90 độ.

(Chia góc có số đo bằng 90 độ thành 3 phần bằng nhau, ta lấy 2 phần thì được số đo của góc 60 độ).

Thử vẽ các góc này bằng thước kẻ thông thường, sau đó dùng thước đo góc để kiểm tra lại.

Hình minh họa.

Chỉ dùng thước kẻ để vẽ các góc 30

Chỉ dùng thước kẻ để vẽ các góc 30

Chỉ dùng thước kẻ để vẽ các góc 30

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 7 trang 102 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Một tấm nhựa được thiết kế như hình dưới đây. Có thể dùng tấm nhựa để đo độ lớn của các góc không? Vì sao?

Một tấm nhựa được thiết kế như hình dưới đây có thể dùng tấm nhựa để đo độ lớn

Xem đáp án » 06/01/2022 118

Câu 2:

Bài 6 trang 102 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Nhìn vào các hình vẽ dưới đây, em hãy chỉ ra đâu là góc tù, góc bẹt, góc nhọn và góc vuông.

Nhìn vào các hình vẽ dưới đây em hãy chỉ ra đâu là góc tù góc bẹt

Xem đáp án » 06/01/2022 98

Câu 3:

Bài 1 trang 101 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Nhìn hình vẽ đọc số đo các góc xOt; tOt’; xOy

Nhìn hình vẽ đọc số đo các góc xOt; tOt’; xOy

Xem đáp án » 06/01/2022 91

Câu 4:

Bài 4 trang 101 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho tia Ox như hình vẽ. Hãy vẽ tia Oy và Oz sao cho ∠xOy = 700, ∠xOz = 100 độ . Dùng thước đo góc xác định số đo của góc ∠yOz.

Cho tia Ox như hình vẽ hãy vẽ tia Oy và Oz

Xem đáp án » 06/01/2022 69

Câu 5:

Bài 3 trang 101 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hình vẽ sau có bao nhiêu góc? Hãy đọc tên và kí hiệu các góc đó.

Hình vẽ sau có bao nhiêu góc hãy đọc tên và kí hiệu các góc đó

Xem đáp án » 06/01/2022 63

Câu 6:

Bài 2 trang 101 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Những phát biểu nào sau đây là đúng?

a) Một góc có số đo nhỏ hơn số đo góc tù là góc nhọn.

b) Góc có số đo nhỏ hơn số đo góc bẹt là góc tù.

c) Góc có số đo bằng một phần hai số đo của góc tù là góc nhọn.

d) Tổng số đo của hai góc nhọn thì lớn hơn số đo của góc vuông.

e) Hai lần số đo của góc nhọn nhỏ hơn góc tù.

g) Góc có số đo lớn hơn góc vuông là góc tù.

Xem đáp án » 06/01/2022 52

Bình luận


Bình luận