Câu hỏi:

14/01/2022 2,802

Cho các thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt tên và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chính cho bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

+ Tạo bảng

+ Chọn khóa chính cho bảng

+ Đặt tên và lưu cấu trúc

+ Tạo liên kết

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

Xem đáp án » 14/01/2022 17,236

Câu 2:

Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ? 

Xem đáp án » 14/01/2022 16,954

Câu 3:

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Xem đáp án » 14/01/2022 7,810

Câu 4:

Khi xác nhận các tiêu chí truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không thực hiện công việc:

Xem đáp án » 14/01/2022 5,971

Câu 5:

Chức năng chính của biểu mẫu (Form) là: 

Xem đáp án » 14/01/2022 2,753

Câu 6:

Câu nào sau đây sai? 

Xem đáp án » 14/01/2022 1,350

Bình luận


Bình luận