Câu hỏi:

15/01/2022 143

Viết chương trình là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : C

Viết chương trình là tổng hợp giữa việc dùng ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu thích hợp để diễn tả đúng thuật toán.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích của việc hiệu chỉnh là:

Xem đáp án » 15/01/2022 337

Câu 2:

Thuật toán tối ưu là?

Xem đáp án » 15/01/2022 181

Câu 3:

Giải bài toán trên máy tính được tiến hành qua mấy bước?

Xem đáp án » 15/01/2022 157

Câu 4:

Các bước cần phải có khi giải bài toán trên máy tính là:

Xem đáp án » 15/01/2022 153

Câu 5:

Mỗi bài toán được đặc tả bởi mấy thành phần:

Xem đáp án » 15/01/2022 150

Câu 6:

Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo thứ tự nào sau đây:

Xem đáp án » 15/01/2022 124

Bình luận


Bình luận