Câu hỏi:

15/01/2022 104

Tiêu chí lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

Bước quan trọng nhất để giải một bài toán trên máy tính là lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán. Vì mỗi thuật toán chỉ giải 1 bài toán, nhưng 1 bài toán có thể có nhiều thuật toán khác nhau. Vì vậy cần thiết kế hoặc lựa chọn thuật toán sao cho phù hợp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích của việc hiệu chỉnh là:

Xem đáp án » 15/01/2022 344

Câu 2:

Thuật toán tối ưu là?

Xem đáp án » 15/01/2022 183

Câu 3:

Giải bài toán trên máy tính được tiến hành qua mấy bước?

Xem đáp án » 15/01/2022 157

Câu 4:

Các bước cần phải có khi giải bài toán trên máy tính là:

Xem đáp án » 15/01/2022 155

Câu 5:

Mỗi bài toán được đặc tả bởi mấy thành phần:

Xem đáp án » 15/01/2022 151

Câu 6:

Viết chương trình là?

Xem đáp án » 15/01/2022 143

Câu 7:

Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo thứ tự nào sau đây:

Xem đáp án » 15/01/2022 127

Bình luận


Bình luận