Câu hỏi:

26/01/2022 116

Câu 2. Bản vẽ nào sau đây là bản vẽ cơ khí?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Trong thiết kế và chế tạo, bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết là tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm cơ khí.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 8. Bản vẽ nào sau đây là bản vẽ lắp?

Xem đáp án » 26/01/2022 91

Câu 2:

Câu 1. Chương trình công nghệ 11 giới thiệu mấy loại bản vẽ cơ khí?

Xem đáp án » 26/01/2022 78

Câu 3:

Câu 5. Bản vẽ chi tiết thể hiện mấy nội dung chính?

Xem đáp án » 26/01/2022 78

Câu 4:

Câu 7. Trên bản vẽ chi tiết giá đỡ thể hiện mấy yêu cầu kĩ thuật?

Xem đáp án » 26/01/2022 78

Câu 5:

Câu 4. Bản vẽ nào sau đây là bản vẽ chi tiết?

Xem đáp án » 26/01/2022 77

Câu 6:

Câu 3. Hãy cho biết, bản vẽ nào sau đây là bản vẽ cơ khí?

Xem đáp án » 26/01/2022 68

Bình luận


Bình luận