Câu hỏi:

26/01/2022 52

Câu 14. Bản vẽ chi tiết không có:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Chỉ bản vẽ lắp mới có bảng kê

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 2. Bản vẽ nào sau đây là bản vẽ cơ khí?

Xem đáp án » 26/01/2022 101

Câu 2:

Câu 8. Bản vẽ nào sau đây là bản vẽ lắp?

Xem đáp án » 26/01/2022 85

Câu 3:

Câu 5. Bản vẽ chi tiết thể hiện mấy nội dung chính?

Xem đáp án » 26/01/2022 73

Câu 4:

Câu 1. Chương trình công nghệ 11 giới thiệu mấy loại bản vẽ cơ khí?

Xem đáp án » 26/01/2022 71

Câu 5:

Câu 4. Bản vẽ nào sau đây là bản vẽ chi tiết?

Xem đáp án » 26/01/2022 71

Câu 6:

Câu 7. Trên bản vẽ chi tiết giá đỡ thể hiện mấy yêu cầu kĩ thuật?

Xem đáp án » 26/01/2022 71

Câu 7:

Câu 9. Bước 1 của quy trình lập bản vẽ chi tiết là gì?

Xem đáp án » 26/01/2022 58

Bình luận


Bình luận