Câu hỏi:

26/01/2022 79

Câu 5. Bản vẽ chi tiết thể hiện mấy nội dung chính?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Bản vẽ chi tiết thể hiện hình dạng, kích thước và yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 2. Bản vẽ nào sau đây là bản vẽ cơ khí?

Xem đáp án » 26/01/2022 116

Câu 2:

Câu 8. Bản vẽ nào sau đây là bản vẽ lắp?

Xem đáp án » 26/01/2022 91

Câu 3:

Câu 1. Chương trình công nghệ 11 giới thiệu mấy loại bản vẽ cơ khí?

Xem đáp án » 26/01/2022 78

Câu 4:

Câu 7. Trên bản vẽ chi tiết giá đỡ thể hiện mấy yêu cầu kĩ thuật?

Xem đáp án » 26/01/2022 78

Câu 5:

Câu 4. Bản vẽ nào sau đây là bản vẽ chi tiết?

Xem đáp án » 26/01/2022 77

Câu 6:

Câu 3. Hãy cho biết, bản vẽ nào sau đây là bản vẽ cơ khí?

Xem đáp án » 26/01/2022 68

Bình luận


Bình luận