Câu hỏi:

26/01/2022 41

Câu 15. Bản vẽ lắp không có phần:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Chỉ bản vẽ chi tiết mới có phần yêu cầu kĩ thuật.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 2. Bản vẽ nào sau đây là bản vẽ cơ khí?

Xem đáp án » 26/01/2022 99

Câu 2:

Câu 8. Bản vẽ nào sau đây là bản vẽ lắp?

Xem đáp án » 26/01/2022 84

Câu 3:

Câu 1. Chương trình công nghệ 11 giới thiệu mấy loại bản vẽ cơ khí?

Xem đáp án » 26/01/2022 70

Câu 4:

Câu 4. Bản vẽ nào sau đây là bản vẽ chi tiết?

Xem đáp án » 26/01/2022 70

Câu 5:

Câu 7. Trên bản vẽ chi tiết giá đỡ thể hiện mấy yêu cầu kĩ thuật?

Xem đáp án » 26/01/2022 70

Câu 6:

Câu 5. Bản vẽ chi tiết thể hiện mấy nội dung chính?

Xem đáp án » 26/01/2022 69

Câu 7:

Câu 9. Bước 1 của quy trình lập bản vẽ chi tiết là gì?

Xem đáp án » 26/01/2022 57

Bình luận


Bình luận