Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 9: Bản vẽ cơ khí có đáp án (Mới nhất)

  • 261 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Chương trình công nghệ 11 giới thiệu mấy loại bản vẽ cơ khí?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Chương trình công nghệ 11 giới thiệu 2 loại bản vẽ cơ khí: bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết.


Câu 2:

Câu 2. Bản vẽ nào sau đây là bản vẽ cơ khí?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Trong thiết kế và chế tạo, bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết là tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm cơ khí.


Câu 3:

Câu 3. Hãy cho biết, bản vẽ nào sau đây là bản vẽ cơ khí?

Xem đáp án

Đáp án đúng:  C

Giải thích: Bản vẽ nhà, bản vẽ trường học, bản vẽ cầu Tràng Thưa đều là bản vẽ xây dựng.


Câu 4:

Câu 4. Bản vẽ nào sau đây là bản vẽ chi tiết?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đáp án B: Bản vẽ lắp của tay quay là bản vẽ lắp nên B sai

+ Đáp án C: Bản vẽ cầu thang là bản vẽ xây dựng nên C sai

+ Đáp án D: Do B và C sai nên D sai.

Vậy đáp án A đúng


Câu 5:

Câu 5. Bản vẽ chi tiết thể hiện mấy nội dung chính?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Bản vẽ chi tiết thể hiện hình dạng, kích thước và yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận