Câu hỏi:

26/01/2022 92

Câu 8. Bản vẽ nào sau đây là bản vẽ lắp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Đáp án A: Bản vẽ chi tiết giá đỡ của bộ giá đỡ là bản vẽ chi tiết nên A sai

+ Đáp án C: Bản vẽ cầu thang là bản vẽ xây dựng nên C sai

+ Đáp án D: Do A và C sai nên D sai.

Vậy đáp án B đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 2. Bản vẽ nào sau đây là bản vẽ cơ khí?

Xem đáp án » 26/01/2022 116

Câu 2:

Câu 5. Bản vẽ chi tiết thể hiện mấy nội dung chính?

Xem đáp án » 26/01/2022 79

Câu 3:

Câu 1. Chương trình công nghệ 11 giới thiệu mấy loại bản vẽ cơ khí?

Xem đáp án » 26/01/2022 78

Câu 4:

Câu 7. Trên bản vẽ chi tiết giá đỡ thể hiện mấy yêu cầu kĩ thuật?

Xem đáp án » 26/01/2022 78

Câu 5:

Câu 4. Bản vẽ nào sau đây là bản vẽ chi tiết?

Xem đáp án » 26/01/2022 77

Câu 6:

Câu 3. Hãy cho biết, bản vẽ nào sau đây là bản vẽ cơ khí?

Xem đáp án » 26/01/2022 68

Bình luận


Bình luận