Câu hỏi:

27/01/2022 9,087

Câu 1. Hệ thống đánh lửa có ở động cơ nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Vì tỉ số nén ở động cơ xăng thấp, nên hòa khí không tự bốc cháy được mà cần có hệ thống đánh lửa tạo tia lửa điện châm cháy hòa khí.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 2. Theo cấu tạo của bộ chia điện, người ta chia hệ thống đánh lửa làm mấy loại?

Xem đáp án » 27/01/2022 1,099

Câu 2:

Câu 5. Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm sử dụng mấy điôt?

Xem đáp án » 27/01/2022 751

Câu 3:

Câu 14. ĐĐK cho dòng điện đi qua khi nào?

Xem đáp án » 27/01/2022 417

Câu 4:

Câu 3. Hệ thống đánh lửa điện tử có:

Xem đáp án » 27/01/2022 243

Câu 5:

Câu 4. Theo em, hệ thống đánh lử nào được sử dụng phổ biến?

Xem đáp án » 27/01/2022 226

Câu 6:

Câu 15. Trong sơ đồ hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm mà các em đã học, bugi thuộc vị trí thứ mấy?

Xem đáp án » 27/01/2022 161

Bình luận


Bình luận