Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 29: Hệ thống đánh lửa có đáp án (Mới nhất)

  • 986 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Hệ thống đánh lửa có ở động cơ nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Vì tỉ số nén ở động cơ xăng thấp, nên hòa khí không tự bốc cháy được mà cần có hệ thống đánh lửa tạo tia lửa điện châm cháy hòa khí.


Câu 2:

Câu 2. Theo cấu tạo của bộ chia điện, người ta chia hệ thống đánh lửa làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Theo cấu tạo của bộ chia điện, người ta chia hệ thống đánh lửa làm 2 loại: hệ thống đánh lửa thường và hệ thống đánh lửa điện tử.


Câu 3:

Câu 3. Hệ thống đánh lửa điện tử có:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Hệ thống đánh lửa điện tử được chia làm 2 loại: hệ thống đánh lửa có tiếp điểm và không có tiếp điểm.


Câu 4:

Câu 4. Theo em, hệ thống đánh lử nào được sử dụng phổ biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Do hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm có nhiều ưu thế nên được sử dụng phổ biến.


Câu 5:

Câu 5. Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm sử dụng mấy điôt?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm sử dụng 2 điôt thường và 1 điôt điều khiển.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Minh Giáp
22:07 - 16/03/2022

câu 8 a

tập học
11:16 - 26/04/2022

ngu

tập học
11:16 - 26/04/2022

aa

Ảnh đính kèm