Câu hỏi:

27/01/2022 96

Câu 9. W1 là kí hiệu của:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: W1 là kí hiệu cuộn sơ cấp của biến áp đánh lửa, W2 là kí hieeujc ảu cuộn thứ cấp biến áp đánh lửa, WN là kí hiệu của cuộn nguồn Manheto.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 1. Hệ thống đánh lửa có ở động cơ nào?

Xem đáp án » 27/01/2022 9,102

Câu 2:

Câu 2. Theo cấu tạo của bộ chia điện, người ta chia hệ thống đánh lửa làm mấy loại?

Xem đáp án » 27/01/2022 1,110

Câu 3:

Câu 5. Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm sử dụng mấy điôt?

Xem đáp án » 27/01/2022 752

Câu 4:

Câu 14. ĐĐK cho dòng điện đi qua khi nào?

Xem đáp án » 27/01/2022 426

Câu 5:

Câu 3. Hệ thống đánh lửa điện tử có:

Xem đáp án » 27/01/2022 245

Câu 6:

Câu 4. Theo em, hệ thống đánh lử nào được sử dụng phổ biến?

Xem đáp án » 27/01/2022 233

Câu 7:

Câu 15. Trong sơ đồ hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm mà các em đã học, bugi thuộc vị trí thứ mấy?

Xem đáp án » 27/01/2022 166

Bình luận


Bình luận