Câu hỏi:

27/01/2022 246

Câu 3. Hệ thống đánh lửa điện tử có:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Hệ thống đánh lửa điện tử được chia làm 2 loại: hệ thống đánh lửa có tiếp điểm và không có tiếp điểm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 1. Hệ thống đánh lửa có ở động cơ nào?

Xem đáp án » 27/01/2022 9,110

Câu 2:

Câu 2. Theo cấu tạo của bộ chia điện, người ta chia hệ thống đánh lửa làm mấy loại?

Xem đáp án » 27/01/2022 1,110

Câu 3:

Câu 5. Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm sử dụng mấy điôt?

Xem đáp án » 27/01/2022 754

Câu 4:

Câu 14. ĐĐK cho dòng điện đi qua khi nào?

Xem đáp án » 27/01/2022 427

Câu 5:

Câu 4. Theo em, hệ thống đánh lử nào được sử dụng phổ biến?

Xem đáp án » 27/01/2022 234

Câu 6:

Câu 15. Trong sơ đồ hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm mà các em đã học, bugi thuộc vị trí thứ mấy?

Xem đáp án » 27/01/2022 166

Bình luận


Bình luận