Câu hỏi:

27/01/2022 1,167

Câu 2. Theo cấu tạo của bộ chia điện, người ta chia hệ thống đánh lửa làm mấy loại?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Theo cấu tạo của bộ chia điện, người ta chia hệ thống đánh lửa làm 2 loại: hệ thống đánh lửa thường và hệ thống đánh lửa điện tử.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 1. Hệ thống đánh lửa có ở động cơ nào?

Xem đáp án » 27/01/2022 9,186

Câu 2:

Câu 5. Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm sử dụng mấy điôt?

Xem đáp án » 27/01/2022 775

Câu 3:

Câu 14. ĐĐK cho dòng điện đi qua khi nào?

Xem đáp án » 27/01/2022 450

Câu 4:

Câu 3. Hệ thống đánh lửa điện tử có:

Xem đáp án » 27/01/2022 263

Câu 5:

Câu 4. Theo em, hệ thống đánh lử nào được sử dụng phổ biến?

Xem đáp án » 27/01/2022 247

Câu 6:

Câu 15. Trong sơ đồ hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm mà các em đã học, bugi thuộc vị trí thứ mấy?

Xem đáp án » 27/01/2022 175

Bình luận


Bình luận