Câu hỏi:

27/01/2022 426

Câu 14. ĐĐK cho dòng điện đi qua khi nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Điôt điều khiển do có thêm cực điều khiển, nên ngoài yêu cầu phân cực thuận, phải đảm bảo cực điều khiển dương thì nó mới cho dòng điện đi qua.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 1. Hệ thống đánh lửa có ở động cơ nào?

Xem đáp án » 27/01/2022 9,101

Câu 2:

Câu 2. Theo cấu tạo của bộ chia điện, người ta chia hệ thống đánh lửa làm mấy loại?

Xem đáp án » 27/01/2022 1,108

Câu 3:

Câu 5. Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm sử dụng mấy điôt?

Xem đáp án » 27/01/2022 752

Câu 4:

Câu 3. Hệ thống đánh lửa điện tử có:

Xem đáp án » 27/01/2022 245

Câu 5:

Câu 4. Theo em, hệ thống đánh lử nào được sử dụng phổ biến?

Xem đáp án » 27/01/2022 229

Câu 6:

Câu 15. Trong sơ đồ hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm mà các em đã học, bugi thuộc vị trí thứ mấy?

Xem đáp án » 27/01/2022 166

Bình luận


Bình luận