Câu hỏi:

27/01/2022 162

Câu 15. Trong sơ đồ hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm mà các em đã học, bugi thuộc vị trí thứ mấy?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Vị trí số 1 là nguồn Manheto, vị trí số 2 là biến áp đánh lửa, vị trí số 4 là khóa điện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 1. Hệ thống đánh lửa có ở động cơ nào?

Xem đáp án » 27/01/2022 9,088

Câu 2:

Câu 2. Theo cấu tạo của bộ chia điện, người ta chia hệ thống đánh lửa làm mấy loại?

Xem đáp án » 27/01/2022 1,100

Câu 3:

Câu 5. Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm sử dụng mấy điôt?

Xem đáp án » 27/01/2022 751

Câu 4:

Câu 14. ĐĐK cho dòng điện đi qua khi nào?

Xem đáp án » 27/01/2022 417

Câu 5:

Câu 3. Hệ thống đánh lửa điện tử có:

Xem đáp án » 27/01/2022 243

Câu 6:

Câu 4. Theo em, hệ thống đánh lử nào được sử dụng phổ biến?

Xem đáp án » 27/01/2022 226

Bình luận


Bình luận