Câu hỏi:

27/01/2022 72

Câu 11. Khi động cơ làm việc, dòng điện sẽ đi ra:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Biến áp đánh lửa sẽ cho dòng điện đi vào cuộn sơ cấp, đi ra cuộn thứ cấp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 1. Hệ thống đánh lửa có ở động cơ nào?

Xem đáp án » 27/01/2022 9,088

Câu 2:

Câu 2. Theo cấu tạo của bộ chia điện, người ta chia hệ thống đánh lửa làm mấy loại?

Xem đáp án » 27/01/2022 1,100

Câu 3:

Câu 5. Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm sử dụng mấy điôt?

Xem đáp án » 27/01/2022 751

Câu 4:

Câu 14. ĐĐK cho dòng điện đi qua khi nào?

Xem đáp án » 27/01/2022 417

Câu 5:

Câu 3. Hệ thống đánh lửa điện tử có:

Xem đáp án » 27/01/2022 243

Câu 6:

Câu 4. Theo em, hệ thống đánh lử nào được sử dụng phổ biến?

Xem đáp án » 27/01/2022 226

Câu 7:

Câu 15. Trong sơ đồ hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm mà các em đã học, bugi thuộc vị trí thứ mấy?

Xem đáp án » 27/01/2022 162

Bình luận


Bình luận