Câu hỏi:

09/02/2022 532

Sóng mang là sóng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Tín hiệu âm tần không tự bức xạ thành sóng điện từ được, muốn truyền đi xa phải được gửi vào một sóng cao tần gọi là sóng mang.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy thu thanh có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 590

Câu 2:

Sơ đồ khối máy thu thanh có mấy khối khuếch đại?

Xem đáp án » 09/02/2022 514

Câu 3:

Khối đầu tiên của máy thu thanh là:

Xem đáp án » 09/02/2022 490

Câu 4:

Sóng ra khỏi khối tách sóng là:

Xem đáp án » 09/02/2022 307

Câu 5:

Khối nào sau đây của máy thu thanh được cấp điện?

Xem đáp án » 09/02/2022 270

Câu 6:

Việc điều chế tín hiệu âm tần được thực hiện theo mấy cách?

Xem đáp án » 09/02/2022 252

Bình luận


Bình luận