Câu hỏi:

09/02/2022 117

Sóng nào được tạo ra từ khối dao động ngoại sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Khối dao động ngoại sai có nhiệm vụ tạo ra sóng cao tần trong máy với quy luật luôn lớn hơn sóng định thu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy thu thanh có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 586

Câu 2:

Sóng mang là sóng:

Xem đáp án » 09/02/2022 530

Câu 3:

Sơ đồ khối máy thu thanh có mấy khối khuếch đại?

Xem đáp án » 09/02/2022 512

Câu 4:

Khối đầu tiên của máy thu thanh là:

Xem đáp án » 09/02/2022 488

Câu 5:

Sóng ra khỏi khối tách sóng là:

Xem đáp án » 09/02/2022 303

Câu 6:

Khối nào sau đây của máy thu thanh được cấp điện?

Xem đáp án » 09/02/2022 269

Câu 7:

Việc điều chế tín hiệu âm tần được thực hiện theo mấy cách?

Xem đáp án » 09/02/2022 251

Bình luận


Bình luận