Câu hỏi:

18/03/2022 50

Một vật chuyển động trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc 40 km/h; nửa thời gian sau đi với vận tốc 30 km/h. Vận tốc trung bình của vật trong suốt quá trình chuyển động là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tóm tắt:

Vận tốc trong nửa thời gian đầu: \({v_1} = 40km/h\)

Vận tốc trong nửa thời gian sau: \({v_2} = 30km/h\)

\({v_{tb}} = ?\)

Lời giải:

Gọi thời gian chuyển động của vật là t.

Ta có:

Quãng đường vật đi được trong nửa thời gian đầu là:

\({s_1} = {v_1}.\frac{t}{2} = 40.\frac{t}{2} = 20t(km)\)

Quãng đường vật đi được trong nửa thời gian sau là:

\({s_2} = {v_2}.\frac{t}{2} = 30.\frac{t}{2} = 15t(km)\)

Vận tốc trung bình của vật trong suốt quá trình chuyển động là:

\({v_{tb}} = \frac{s}{t} = \frac{{{s_1} + {s_2}}}{t} = \frac{{20t + 15t}}{t} = 35(km/h)\)

Chọn đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào dưới đây, lực ma sát có hại?

Xem đáp án » 18/03/2022 153

Câu 2:

Trường hợp nào không chịu tác dụng của 2 lực cân bằng:

Xem đáp án » 18/03/2022 125

Câu 3:

Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.

Xem đáp án » 18/03/2022 106

Câu 4:

Trong các trường hợp xuất hiện lực dưới đây trường hợp nào là lực ma sát.

Xem đáp án » 18/03/2022 101

Câu 5:

Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?

Xem đáp án » 18/03/2022 86

Câu 6:

Chuyển động của vật nào sau đây được coi là đều?

Xem đáp án » 18/03/2022 79

Câu 7:

Chuyển động cơ học là:

Xem đáp án » 18/03/2022 76

Bình luận


Bình luận