Đề thi Giữa kì 1 Vật lí 8 có đáp án (Đề 4)

  • 471 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một chiếc xe máy chở hai người chuyển động trên đường. Trong các câu mô tả sau câu nào đúng.

Xem đáp án

A – Sai, vì người cầm lái đứng yên so với chiếc xe.

B – Sai, vì người ngồi sau đứng yên so với người cầm lái.

C – Đúng

D – Sai, vì hai người chuyển động so với bánh xe.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.

Xem đáp án

Quỹ đạo chuyển động của một viên phấn rơi từ trên cao xuống là đường thẳng.

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Một chiếc ô tô đang chạy, người soát vé đang đi lại. Câu nhận xét nào sau đây là sai?

Xem đáp án

A – Đúng

B – Sai, vì người soát vé chuyển động so với hành khách.

C – Đúng

D – Đúng

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Trong các câu nói về vận tốc dưới đây câu nào Sai?

Xem đáp án

A – Đúng

B – Đúng

C – Sai, vì công thức tính vận tốc là \(v = \frac{S}{t}\).

D – Đúng

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Chuyển động của vật nào sau đây được coi là đều?

Xem đáp án

Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.

Chuyển động của đầu kim đồng hồ là chuyển động đều.

Chọn đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận