Câu hỏi:

18/03/2022 60

Muốn biểu diễn một véc tơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để biểu diễn vectơ lực người ta dùng một mũi tên có:

- Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật (gọi là điểm đặt của lực).

- Phương và chiều là phương và chiều của lực.

- Độ dài biểu diễn cường độ (độ lớn) của lực theo một tỉ lệ xích cho trước.

Vậy muốn biểu diễn một vectơ lực chúng ta cần biết các yếu tố: điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của lực.

Chọn đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào dưới đây, lực ma sát có hại?

Xem đáp án » 18/03/2022 150

Câu 2:

Trường hợp nào không chịu tác dụng của 2 lực cân bằng:

Xem đáp án » 18/03/2022 117

Câu 3:

Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.

Xem đáp án » 18/03/2022 105

Câu 4:

Trong các trường hợp xuất hiện lực dưới đây trường hợp nào là lực ma sát.

Xem đáp án » 18/03/2022 98

Câu 5:

Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?

Xem đáp án » 18/03/2022 83

Câu 6:

Chuyển động của vật nào sau đây được coi là đều?

Xem đáp án » 18/03/2022 78

Câu 7:

Trường hợp nào sau đây không liên quan đến quán tính của vật?

Xem đáp án » 18/03/2022 75

Bình luận


Bình luận