Câu hỏi:

18/03/2022 111

Trường hợp nào không chịu tác dụng của 2 lực cân bằng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trường hợp không chịu tác dụng của 2 lực cân bằng là: giọt nước mưa rơi đều theo phương thẳng đứng.

Chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào dưới đây, lực ma sát có hại?

Xem đáp án » 18/03/2022 149

Câu 2:

Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.

Xem đáp án » 18/03/2022 104

Câu 3:

Trong các trường hợp xuất hiện lực dưới đây trường hợp nào là lực ma sát.

Xem đáp án » 18/03/2022 97

Câu 4:

Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?

Xem đáp án » 18/03/2022 81

Câu 5:

Chuyển động của vật nào sau đây được coi là đều?

Xem đáp án » 18/03/2022 78

Câu 6:

Trường hợp nào sau đây không liên quan đến quán tính của vật?

Xem đáp án » 18/03/2022 73

Bình luận


Bình luận