Câu hỏi:

18/03/2022 150

Trường hợp nào dưới đây, lực ma sát có hại?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lực ma sát có hại trong trường hợp ma sát làm nóng và làm mòn những bộ phận chuyển động của máy móc.

Chọn đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào không chịu tác dụng của 2 lực cân bằng:

Xem đáp án » 18/03/2022 117

Câu 2:

Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.

Xem đáp án » 18/03/2022 105

Câu 3:

Trong các trường hợp xuất hiện lực dưới đây trường hợp nào là lực ma sát.

Xem đáp án » 18/03/2022 97

Câu 4:

Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?

Xem đáp án » 18/03/2022 81

Câu 5:

Chuyển động của vật nào sau đây được coi là đều?

Xem đáp án » 18/03/2022 78

Câu 6:

Trường hợp nào sau đây không liên quan đến quán tính của vật?

Xem đáp án » 18/03/2022 73

Bình luận


Bình luận