Câu hỏi:

18/03/2022 88

Trường hợp nào sau đây không liên quan đến quán tính của vật?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Quán tính là tính chất mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.

Khi lái xe tăng ga, xe lập tức tăng tốc không liên quan đến quán tính.

Chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào không chịu tác dụng của 2 lực cân bằng:

Xem đáp án » 18/03/2022 202

Câu 2:

Trường hợp nào dưới đây, lực ma sát có hại?

Xem đáp án » 18/03/2022 169

Câu 3:

Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.

Xem đáp án » 18/03/2022 125

Câu 4:

Hai bạn A và B cùng ngồi trên hai mô tô chạy nhanh như nhau, cùng chiều. Đến giữa đường gặp bạn C đang ngồi sửa xe đạp đang bị tuột xích. Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 18/03/2022 123

Câu 5:

Trong các trường hợp xuất hiện lực dưới đây trường hợp nào là lực ma sát.

Xem đáp án » 18/03/2022 114

Câu 6:

Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?

Xem đáp án » 18/03/2022 109

Câu 7:

Lúc 5h sáng Tân chạy thể dục từ nhà ra cầu Đại Giang. Biết từ nhà ra cầu Đại Giang dài 2,5 km. Tân chạy với vận tốc 5km/h. Hỏi Tân về tới nhà lúc mấy giờ.

Xem đáp án » 18/03/2022 103

Bình luận


Bình luận