Đề thi Giữa kì 1 Vật lí 8 có đáp án (Đề 1)

  • 2346 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một chiếc xe buýt đang chạy từ Nha Trang về Ninh Hòa, nếu ta nói chiếc xe buýt đang chuyển động thì vật làm mốc là:

Xem đáp án

Một chiếc xe buýt đang chạy từ Nha Trang về Ninh Hòa, nếu ta nói chiếc xe buýt đang chuyển động thì vật làm mốc là cây cối ven đường.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Trong các chuyển động sau đây, chuyển động đều là:

Xem đáp án

Chuyển động của đầu kim đồng hồ là chuyển động đều.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Bạn An đi xe đạp từ nhà tới trường với vận tốc 3km/h. Điều đó cho biết:

Xem đáp án

Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

Như vậy, bạn An đi xe đạp từ nhà tới trường với vận tốc 3 km/h nghĩa là trong mỗi giờ bạn An đi được 3 km.

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Bình đi tới trường với vận tốc 4km/h, thời gian để Bình đi từ nhà tới trường là 15 phút. Khoảng cách từ nhà Bình tới trường là:

Xem đáp án

Tóm tắt:

\(v = 4km/h\)

\(t = 15{\rm{ phut = 0,25 h}}\)

\(s = ?\)

Lời giải:

Khoảng cách từ nhà Bình tới trường là:

\(s = v.t = 4.0,25 = 1(km) = 1000(m)\)

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Một chiếc thuyền chuyển động trên sông, câu nhận xét không đúng

Xem đáp án

Một chiếc thuyền chuyển động trên sông thì nó đứng yên so với người lái thuyền và chuyển động so với bờ sông, cây cối trên bờ.

Chọn đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận