Trắc nghiệm Vật Lí 8 Bài 15: (có đáp án) Công suất (phần 2)

  • 2316 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 39 phút

Câu 1:

Công suất là:

Xem đáp án

Đáp án D

Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian được gọi là công suất.


Câu 2:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án D

Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian được gọi là công suất.


Câu 3:

Biểu thức tính công suất là

Xem đáp án

Đáp án B

Biểu thức tính công suất là A. P = At B. P =  A/  t  C. P= t/  A  D. P= A^ t (ảnh 1)


Câu 4:

Điều nào sau đây đúng khi nói về công suất?

Xem đáp án

Đáp án A

Điều nào sau đây đúng khi nói về công suất? Công suất được xác định bằng công thực hiện được (ảnh 1)


Câu 5:

Điều nào sau đây sai khi nói về công suất?

Xem đáp án

Đáp án B

Điều nào sau đây sai khi nói về công suất? Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trí Dũng Nguyễn
15:54 - 22/02/2023

câu 21 bị sai phải là 36000000kJ nha