Trắc nghiệm vật lí 8 Bài 8 (có đáp án): Áp suất chất lỏng, Bình thông nhau

  • 5267 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng?

Xem đáp án

Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó

⇒ Đáp án A


Câu 2:

Công thức tính áp suất chất lỏng là:

Xem đáp án

Công thức tính áp suất chất lỏng là p = d.h

⇒ Đáp án B


Câu 3:

 Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:

Xem đáp án

Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc độ cao lớp chất lỏng phía trên

⇒ Đáp án D


Câu 4:

 Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng về bình thông nhau?

Xem đáp án

Tiết diện của nhánh bình thông nhau không nhất thiết phải bằng nhau

⇒ Đáp án B


Câu 5:

Một cục nước đá đang nổi trong bình nước. Mực nước trong bình thay đổi như thế nào khi cục nước đá tan hết?

Xem đáp án

Mực nước trong bình không đổi khi cục nước đá tan hết

⇒ Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Còn cái nịt

Bình luận


Bình luận