Trắc nghiệm Sự nổi có đáp án (Vận dụng cao)

  • 1447 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Một chiếc xà lan có dạng hình hộp dài 4m, rộng 2m. Biết xà lan lơ lửng trong nước 0,5m; khối lượng riêng cua nước 1000kg/m3. Xà lan có trọng lượng bao nhiêu? Hãy chọn câu đúng

Xem đáp án

Ta có:

+ Xà lan lơ lửng trong nước => P = FA

+ Lực đẩy Ác-si-mét: FA = dV

+ Trọng lượng riêng của chất lỏng:

d = 10D = 10.1000 = 10000N/m3

+ Thể tích xà lan ngập trong nước là: 

V= 4.2.0,5 = 4m3 

→P = FA = dV = 10000.4 = 40000N

Đáp án cần chọn là: A 


Câu 2:

Một vật đặc có thể tích 56cm3 được thả vào một bể nước, người ta đo được phần nổi lên trên có thể tích 52,8cm3. Biết khối lượng riêng của nước 1000kg/m3. Trọng lượng của vật đó là:

Xem đáp án

Ta có:

+ Vật lơ lửng trong nước => P = FA

+ Lực đẩy Ác-si-mét: FA = dV

+ Trọng lượng riêng của chất nước: 

d = 10D = 10.1000 = 10000N/m3

+ Thể tích vật ngập trong nước là: 

V = Vvat – Vnoi = 56 − 52,8

= 3,2cm3 = 3,2.10−6m3

 →P = FA = dV = 10000.3,2.10−6 = 0,032N

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Một vật hình cầu thể tích V thả vào chậu nước nó chỉ chìm trong nước một phần ba, hai phần ba còn lại nổi trên nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Khối lượng riêng chất làm quả cầu là bao nhiêu?

Xem đáp án

Một vật hình cầu thể tích V thả vào chậu nước nó chỉ chìm trong nước một phần ba, hai phần ba còn lại nổi trên (ảnh 1)

Ta có:

+ Vật chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét hướng lên và trọng lượng hướng xuống

Thể tích của vật là V

Một vật hình cầu thể tích V thả vào chậu nước nó chỉ chìm trong nước một phần ba, hai phần ba còn lại nổi trên (ảnh 2)


Câu 4:

Thả một vật vào trong một chất lỏng thì thấy phần thể tích gỗ ngập trong chất lỏng bằng ½ thể tích miếng gỗ. Biết khối lượng riêng của chất lỏng là 1200kg/m3. Khối lượng riêng của vật là:

Xem đáp án

Ta có:

+ Vật chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét hướng lên và trọng lượng hướng xuống

Thể tích của vật là V

Thả một vật vào trong một chất lỏng thì thấy phần thể tích gỗ ngập trong chất lỏng bằng ½ thể tích miếng gỗ. (ảnh 1)


Câu 5:

Thả một vật hình cầu có thể tích V vào dầu hỏa, thấy ½ thể tích vật bị chìm vào dầu. Biết khối lượng riêng của dầu là 800kg/m3. Hỏi khối lượng riêng của chất làm quả cầu là

Xem đáp án

Ta có:

+ Vật chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét hướng lên và trọng lượng hướng xuống

Thể tích của vật là V

Thả một vật hình cầu có thể tích V vào dầu hỏa, thấy 1/2 thể tích vật bị chìm vào dầu. (ảnh 1)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Huỳnh Kim Ngọc Bích

Bình luận


Bình luận