Câu hỏi:

18/03/2022 45

Một học sinh vô địch trong giải điền kinh ở nội dung chạy cự li 1.000m với thời gian là 2 phút 5 giây. Vận tốc của học sinh đó là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tóm tắt:

\(s = 1000m\)

t = 2 phút 5 giây = 125 giây

\(v = ?\)

Lời giải:

Vận tốc của học sinh đó là:

\(v = \frac{s}{t} = \frac{{1000}}{{125}} = 8(m/s)\)

Chọn đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào dưới đây, lực ma sát có hại?

Xem đáp án » 18/03/2022 154

Câu 2:

Trường hợp nào không chịu tác dụng của 2 lực cân bằng:

Xem đáp án » 18/03/2022 132

Câu 3:

Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.

Xem đáp án » 18/03/2022 107

Câu 4:

Trong các trường hợp xuất hiện lực dưới đây trường hợp nào là lực ma sát.

Xem đáp án » 18/03/2022 103

Câu 5:

Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?

Xem đáp án » 18/03/2022 87

Câu 6:

Chuyển động của vật nào sau đây được coi là đều?

Xem đáp án » 18/03/2022 81

Câu 7:

Trường hợp nào sau đây không liên quan đến quán tính của vật?

Xem đáp án » 18/03/2022 77

Bình luận


Bình luận