Câu hỏi:

18/03/2022 86

Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trường hợp ma sát làm ô tô qua được chỗ lầy là trường hợp ma sát có ích.

Chọn đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào dưới đây, lực ma sát có hại?

Xem đáp án » 18/03/2022 151

Câu 2:

Trường hợp nào không chịu tác dụng của 2 lực cân bằng:

Xem đáp án » 18/03/2022 122

Câu 3:

Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.

Xem đáp án » 18/03/2022 105

Câu 4:

Trong các trường hợp xuất hiện lực dưới đây trường hợp nào là lực ma sát.

Xem đáp án » 18/03/2022 98

Câu 5:

Chuyển động của vật nào sau đây được coi là đều?

Xem đáp án » 18/03/2022 78

Câu 6:

Trường hợp nào sau đây không liên quan đến quán tính của vật?

Xem đáp án » 18/03/2022 75

Bình luận


Bình luận