Câu hỏi:

14/04/2022 61

Trật tự từ trong câu thể hiện điều gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Trật tự từ trong câu có thể:

- Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm.

- Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

- Liên kết câu với những câu khác trong văn bản.

- Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho câu văn: “Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay được gậy của hắn” (Ngô Tất Tố, Tắt đèn). Cách thay đổi vị trí cụm từ “nhanh như cắt” nào dưới đây làm biến đổi ý nghĩa của câu văn trên nhiều nhất?

Xem đáp án » 14/04/2022 71

Câu 2:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Một câu chỉ có một cách sắp xếp trật tự từ, người viết cần tuân thủ theo cách đó, đúng hay sai?

Xem đáp án » 14/04/2022 60

Câu 3:

Trật tự từ của câu nào nhấn mạnh đặc điểm của sự vật được nói đến ?

Xem đáp án » 14/04/2022 60

Câu 4:

Trong các câu văn dưới đây, trật tự của câu nào thể hiện trình tự quan sát của người nói?

Xem đáp án » 14/04/2022 50

Câu 5:

Hiệu quả diễn đạt của trật tự từ trong câu văn “Cả tiền phạt, tiền thuốc, tiền lợn, mày phải chịu một trăm bạc trắng” (Tô Hoài) là gì ?

Xem đáp án » 14/04/2022 43

Câu 6:

Dòng nào nêu đúng nhất trật tự của câu văn “Chống tay lên trán, chị như nghĩ ngợi phân vân” (Ngô Tất Tố, Tắt đèn)

Xem đáp án » 14/04/2022 42

Bình luận


Bình luận