Trắc nghiệm Lý thuyết về Lựa chọn trật tự từ trong câu có đáp án

  • 210 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trật tự từ trong câu thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Trả lời:

Trật tự từ trong câu có thể:

- Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm.

- Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

- Liên kết câu với những câu khác trong văn bản.

- Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Một câu chỉ có một cách sắp xếp trật tự từ, người viết cần tuân thủ theo cách đó, đúng hay sai?

Xem đáp án

Trả lời:

Trong một câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ, mỗi cách đem lại hiệu quả diễn đạt riêng. Người nói cần biết lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp.


Câu 3:

Trật tự của câu nào thể hiện trước sau theo thời gian ?

Xem đáp án

Trả lời:

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập thể hiện trật tự các sự vật theo trình tự thời gian các triều đại nước ta.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Trật tự từ của câu nào nhấn mạnh đặc điểm của sự vật được nói đến ?

Xem đáp án

Trả lời:

Lác đác bên sông chợ mấy nhà đảo tính từ lác đác lên trên nhằm nhấn mạnh đặc điểm của sự vật được nói đến

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hiệu quả diễn đạt của trật tự từ trong câu văn “Cả tiền phạt, tiền thuốc, tiền lợn, mày phải chịu một trăm bạc trắng” (Tô Hoài) là gì ?

Xem đáp án

Trả lời:

Tất cả các ý trên đều nói về hiệu quả của trật tự từ trong câu

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận