Câu hỏi:

14/04/2022 57

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Một câu chỉ có một cách sắp xếp trật tự từ, người viết cần tuân thủ theo cách đó, đúng hay sai?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Trong một câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ, mỗi cách đem lại hiệu quả diễn đạt riêng. Người nói cần biết lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho câu văn: “Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay được gậy của hắn” (Ngô Tất Tố, Tắt đèn). Cách thay đổi vị trí cụm từ “nhanh như cắt” nào dưới đây làm biến đổi ý nghĩa của câu văn trên nhiều nhất?

Xem đáp án » 14/04/2022 70

Câu 2:

Trật tự từ trong câu thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 14/04/2022 57

Câu 3:

Trật tự từ của câu nào nhấn mạnh đặc điểm của sự vật được nói đến ?

Xem đáp án » 14/04/2022 55

Câu 4:

Trong các câu văn dưới đây, trật tự của câu nào thể hiện trình tự quan sát của người nói?

Xem đáp án » 14/04/2022 47

Câu 5:

Hiệu quả diễn đạt của trật tự từ trong câu văn “Cả tiền phạt, tiền thuốc, tiền lợn, mày phải chịu một trăm bạc trắng” (Tô Hoài) là gì ?

Xem đáp án » 14/04/2022 39

Câu 6:

Dòng nào nêu đúng nhất trật tự của câu văn “Chống tay lên trán, chị như nghĩ ngợi phân vân” (Ngô Tất Tố, Tắt đèn)

Xem đáp án » 14/04/2022 38

Bình luận


Bình luận