Câu hỏi:

04/05/2022 26

Đọc nội dung Vai trò của rừng và hoàn thiện sơ đồ theo mẫu ở Hình 4.2.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Vai trò với môi trường sinh thái:

+ Lá phổi xanh của Trái Đất thu nhận carbon dioxide (CO2) và cung cấp oxygen (O2); giúp điều hòa khí hậu.

+ Có tác dụng chống xói mòn đất, giữ nước, giảm lũ lụt, hạn hán.

+ Tạo chất hữu cơ làm tăng độ phì nhiêu cho đất.

+ Chắn cát, chắn gió, bảo vệ cho vùng đất bên trong.

- Vai trò với sinh hoạt, sản xuất

+ Cung cấp củi đốt, nguyên liệu cho sản xuất đồ gỗ, làm nhà; sản xuất giấy, thủ công mĩ nghệ, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

+ Cung cấp nguồn dược liệu và nhiều nguồn gene quý. 

+ Là nơi du lịch sinh thái, thắng cảnh thiên nhiên.

+ Việc giao đất, giao rừng đã tạo nên việc làm và thu nhập cho người dân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam?

Xem đáp án » 04/05/2022 37

Câu 2:

Rừng ở nước ta được phân chia thành mấy loại?

Xem đáp án » 04/05/2022 23

Câu 3:

Dấu chân carbon là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 23

Câu 4:

Hãy mô tả một khu rừng mà em biết.

Xem đáp án » 04/05/2022 20

Câu 5:

Dựa vào nội dung phân loại rừng, em hãy hoàn thành Bảng 4.1

Xem đáp án » 04/05/2022 20

Câu 6:

Nêu và mô tả đặc điểm một loại rừng mà em biết.

Xem đáp án » 04/05/2022 20

Bình luận


Bình luận