Câu hỏi:

04/05/2022 35

Rừng ở nước ta được phân chia thành mấy loại?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Rừng ở nước ta được phân chia thành 3 loại:

- Rừng đặc dụng: bảo tồn thiên nhiên, nguồn gene sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa. Kiểu rừng này gồm có vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng văn hoá – lịch sử – môi trường.

- Rừng phòng hộ:  sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hoá, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường. Rừng phòng hộ bao gồm rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lần biển, rừng phòng hộ bảo vệ môi trường.

- Rừng sản xuất: được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ, các lâm sản ngoài gỗ và kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường. Ví dụ rừng thông, rừng bạch dàn, rừng keo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu và mô tả đặc điểm một loại rừng mà em biết.

Xem đáp án » 04/05/2022 76

Câu 2:

Có bao nhiêu khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam?

Xem đáp án » 04/05/2022 48

Câu 3:

Đọc nội dung Vai trò của rừng và hoàn thiện sơ đồ theo mẫu ở Hình 4.2.

Xem đáp án » 04/05/2022 39

Câu 4:

Dấu chân carbon là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 39

Câu 5:

Hãy mô tả một khu rừng mà em biết.

Xem đáp án » 04/05/2022 34

Câu 6:

Dựa vào nội dung phân loại rừng, em hãy hoàn thành Bảng 4.1

Xem đáp án » 04/05/2022 34

Bình luận


Bình luận