Câu hỏi:

04/05/2022 20

Kể tên những loại rừng có trong Hình 4.3

Kể tên những loại rừng có trong Hình 4.3 (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những loại rừng có trong Hình 4.3:

+ Hình 4.3a: Rừng phòng hộ

+ Hình 4.3b: Rừng phòng hộ

+ Hình 4.3c: Rừng đặc dụng

+ Hình 4.3d: Rừng sản xuất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam?

Xem đáp án » 04/05/2022 38

Câu 2:

Dấu chân carbon là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 30

Câu 3:

Đọc nội dung Vai trò của rừng và hoàn thiện sơ đồ theo mẫu ở Hình 4.2.

Xem đáp án » 04/05/2022 28

Câu 4:

Nêu và mô tả đặc điểm một loại rừng mà em biết.

Xem đáp án » 04/05/2022 25

Câu 5:

Rừng ở nước ta được phân chia thành mấy loại?

Xem đáp án » 04/05/2022 24

Câu 6:

Hãy mô tả một khu rừng mà em biết.

Xem đáp án » 04/05/2022 22

Câu 7:

Dựa vào nội dung phân loại rừng, em hãy hoàn thành Bảng 4.1

Xem đáp án » 04/05/2022 22

Bình luận


Bình luận