Câu hỏi:

04/05/2022 48

Có bao nhiêu khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới:

1. Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (2000).

2. Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai (2001).

3. Khu dự trữ sinh quyển Châu thổ sông Hồng (2004).

4. Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà (2004).

5. Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang (2006).

6. Khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An (2007).

7. Khu dự trữ sinh quyển Cù lao Chàm (2009).

8. Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau (2009).

9. Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang (Đà Lạt) (2015).

10. Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa (Ninh Thuận) (2021)

11. Khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng (Gia Lai) (2021).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu và mô tả đặc điểm một loại rừng mà em biết.

Xem đáp án » 04/05/2022 76

Câu 2:

Đọc nội dung Vai trò của rừng và hoàn thiện sơ đồ theo mẫu ở Hình 4.2.

Xem đáp án » 04/05/2022 39

Câu 3:

Dấu chân carbon là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 39

Câu 4:

Hãy mô tả một khu rừng mà em biết.

Xem đáp án » 04/05/2022 34

Câu 5:

Rừng ở nước ta được phân chia thành mấy loại?

Xem đáp án » 04/05/2022 34

Câu 6:

Dựa vào nội dung phân loại rừng, em hãy hoàn thành Bảng 4.1

Xem đáp án » 04/05/2022 34

Bình luận


Bình luận