Câu hỏi:

04/05/2022 21

Dựa vào nội dung phân loại rừng, em hãy hoàn thành Bảng 4.1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Loại rừng

Mục đích sử dụng

Rừng đặc dụng

bảo tồn thiên nhiên, nguồn gene sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa.

Rừng phòng hộ

 sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hoá, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường

Rừng sản xuất

được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ, các lâm sản ngoài gỗ và kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam?

Xem đáp án » 04/05/2022 37

Câu 2:

Đọc nội dung Vai trò của rừng và hoàn thiện sơ đồ theo mẫu ở Hình 4.2.

Xem đáp án » 04/05/2022 26

Câu 3:

Rừng ở nước ta được phân chia thành mấy loại?

Xem đáp án » 04/05/2022 23

Câu 4:

Dấu chân carbon là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 23

Câu 5:

Hãy mô tả một khu rừng mà em biết.

Xem đáp án » 04/05/2022 20

Câu 6:

Nêu và mô tả đặc điểm một loại rừng mà em biết.

Xem đáp án » 04/05/2022 20

Bình luận


Bình luận