Câu hỏi:

06/05/2022 55

Trong tác phẩm “Lịch sử nước ta” (1941), Hồ Chí Minh đã viết về nhà Trần:

Đời Trần văn giỏi võ nhiều

Ngoài dân thịnh vượng, trong triều hiền minh

Vậy nhà Trần được thành lập như thế nào? Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của nước Đại Việt thời Trần ra sao?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Sự thành lập Nhà Trần

- Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu (Chính quyền không còn chăm lo đến đời sống nhân dân , vua quan ăn chơi, lụt lội, hạn hán, mất mùa liên tiếp, đời sống nhân dân khở cực…)

- Năm 1224, Lý Chiêu Hoàng lên ngôi.

- Năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh

=> Nhà Trần thành lập.

* Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của nước Đại Việt thời Trần

- Chính trị: tổ chức bộ máy nhà nước theo chế độ trung ương tập quyền (có chế độ Thái Thượng hoàng); ban hành “Quốc triều hình luật”; quân đội được củng cố trang bị vũ khí, tập luyện võ nghệ,…

- Kinh tế: nhà nước luôn quan tâm phát triển kinh tế.

- Xã hội: ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện hơn trước.

- Văn hóa: phát triển trên tất cả các lĩnh vực (tư tưởng, tôn giáo, văn học, giáo dục, khoa học – kĩ thuật; kiến trúc và điêu khắc,…)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc thông tin tư liệu, hãy trình bày tình hình xã hội thời Trần và rút ra nhận xét.

Xem đáp án » 06/05/2022 73

Câu 2:

Giới thiệu một công trình văn hóa tiêu biểu thời Trần cho thầy cô và bạn bè cùng lớp.

Xem đáp án » 06/05/2022 56

Câu 3:

Việc nhân dân lập đền thờ và lấy tên các danh nhân thời Trần, như Trần Thủ Độ, Trần Nhân Tông, Lê Văn Hưu,… để đặt tên đường phố ở các địa phương trên cả nước đã nói lên điều gì?

Xem đáp án » 06/05/2022 56

Câu 4:

Đọc thông tin và tưu liệu, hãy trình bày những nét chính về tình hình chính trị của Đại Việt dưới thời Trần.

Xem đáp án » 06/05/2022 45

Câu 5:

Đọc thông tin tư liệu và quan sát sơ đồ 16.1, hình 16.2, hãy: Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Trần.

Đọc thông tin tư liệu và quan sát sơ đồ 16.1, hình 16.2, hãy: Trình bày những nét chính (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 45

Câu 6:

Cho biết mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp.

Xem đáp án » 06/05/2022 43

Bình luận


Bình luận