Câu hỏi:

06/05/2022 56

Việc nhân dân lập đền thờ và lấy tên các danh nhân thời Trần, như Trần Thủ Độ, Trần Nhân Tông, Lê Văn Hưu,… để đặt tên đường phố ở các địa phương trên cả nước đã nói lên điều gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điều đó nói lên:

- Nhân dân ta thương tiếc, kính trọng, ghi nhớ công ơn các danh nhân thời Trần.

- Nhắc nhở thế hệ trẻ cần bảo vệ, giữ gìn những giá trị ông cha ta xây dựng nên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc thông tin tư liệu, hãy trình bày tình hình xã hội thời Trần và rút ra nhận xét.

Xem đáp án » 06/05/2022 73

Câu 2:

Giới thiệu một công trình văn hóa tiêu biểu thời Trần cho thầy cô và bạn bè cùng lớp.

Xem đáp án » 06/05/2022 56

Câu 3:

Trong tác phẩm “Lịch sử nước ta” (1941), Hồ Chí Minh đã viết về nhà Trần:

Đời Trần văn giỏi võ nhiều

Ngoài dân thịnh vượng, trong triều hiền minh

Vậy nhà Trần được thành lập như thế nào? Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của nước Đại Việt thời Trần ra sao?

Xem đáp án » 06/05/2022 54

Câu 4:

Đọc thông tin và tưu liệu, hãy trình bày những nét chính về tình hình chính trị của Đại Việt dưới thời Trần.

Xem đáp án » 06/05/2022 45

Câu 5:

Đọc thông tin tư liệu và quan sát sơ đồ 16.1, hình 16.2, hãy: Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Trần.

Đọc thông tin tư liệu và quan sát sơ đồ 16.1, hình 16.2, hãy: Trình bày những nét chính (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 45

Câu 6:

Cho biết mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp.

Xem đáp án » 06/05/2022 43

Bình luận


Bình luận