Câu hỏi:

06/05/2022 36

Đọc thông tin và quan sát hình 16.1, hãy mô tả sự thành lập của nhà Trần và nêu vai trò của Trần Thủ Độ đối với sự thành lập nhà Trần.

Đọc thông tin và quan sát hình 16.1, hãy mô tả sự thành lập của nhà Trần và nêu vai trò (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Sự thành lập Nhà Trần:

- Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu, tình hình đất nước rối ren. Những công việc lớn trong triều đình đều do họ Trần quyết định.

- Năm 1224, vua Lý Huệ Tông lập Chiêu Thánh công chúa làm Hoàng Thái Tử rồi truyền ngôi, hiệu là Lý Chiêu Hoàng.

- Năm 1226, Trần Thủ Độ dàn xếp để Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh

=> Nhà Trần thành lập.

* Vai trò của Trần Thủ Độ:

- Dàn xếp để vua Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.

- Những năm đầu mới thành lập, các việc lớn trong triều nhà Trần đều do Trần Thủ Độ điều hành, dẹp loạn và ổn định tình hình đất nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc thông tin tư liệu, hãy trình bày tình hình xã hội thời Trần và rút ra nhận xét.

Xem đáp án » 06/05/2022 86

Câu 2:

Trong tác phẩm “Lịch sử nước ta” (1941), Hồ Chí Minh đã viết về nhà Trần:

Đời Trần văn giỏi võ nhiều

Ngoài dân thịnh vượng, trong triều hiền minh

Vậy nhà Trần được thành lập như thế nào? Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của nước Đại Việt thời Trần ra sao?

Xem đáp án » 06/05/2022 64

Câu 3:

Giới thiệu một công trình văn hóa tiêu biểu thời Trần cho thầy cô và bạn bè cùng lớp.

Xem đáp án » 06/05/2022 58

Câu 4:

Việc nhân dân lập đền thờ và lấy tên các danh nhân thời Trần, như Trần Thủ Độ, Trần Nhân Tông, Lê Văn Hưu,… để đặt tên đường phố ở các địa phương trên cả nước đã nói lên điều gì?

Xem đáp án » 06/05/2022 57

Câu 5:

Đọc thông tin tư liệu và quan sát sơ đồ 16.1, hình 16.2, hãy: Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Trần.

Đọc thông tin tư liệu và quan sát sơ đồ 16.1, hình 16.2, hãy: Trình bày những nét chính (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 46

Câu 6:

Đọc thông tin và tưu liệu, hãy trình bày những nét chính về tình hình chính trị của Đại Việt dưới thời Trần.

Xem đáp án » 06/05/2022 45

Câu 7:

Lập bảng tóm tắt nội dung cơ bản về công cuộc xây dựng đất nước của nhà Trần (theo mẫu)

Lĩnh vực

Nội dung tóm tắt

Danh nhân tiêu biểu

Sự thành lập

 

 

Tư tưởng,

tôn giáo

 

 

Văn học,

nghệ thuật

 

 

Giáo dục,

khoa học

 

 

Xem đáp án » 06/05/2022 44

Bình luận


Bình luận