Câu hỏi:

06/05/2022 43

Lập bảng tóm tắt nội dung cơ bản về công cuộc xây dựng đất nước của nhà Trần (theo mẫu)

Lĩnh vực

Nội dung tóm tắt

Danh nhân tiêu biểu

Sự thành lập

 

 

Tư tưởng,

tôn giáo

 

 

Văn học,

nghệ thuật

 

 

Giáo dục,

khoa học

 

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lĩnh vực

Nội dung tóm tắt

Danh nhân tiêu biểu

Sự thành lập

- Cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu.

- Năm 1224, Lý Chiêu Hoàng lên ngôi.

- Năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh

Lý Chiêu Hoàng,

Trần Cảnh,

Trần Thủ Độ.

Tư tưởng,

tôn giáo

+ Đạo Phật phát triển dù không bằng nhà Lý

+ Nho giáo ngày càng giữ vai trò quan trọng.

Lê văn Hưu,

Chu Văn An

Văn học,

nghệ thuật

- Về văn học: chữ Hán, chữ Nôm phát triển

- Nhiều công trình kiến trúc độc đáo, như: tháp Phổ Minh, thành Tây Đô,…

- Điêu khắc rất đa dạng.

Trần Quốc Tuấn,

Trương Hán Siêu,

Trần Nhân Tông,

Nguyễn Thuyên..

Giáo dục,

khoa học

- Quốc tử giám mở rộng việc đào tạo con em quý tộc, quan lại. Ngoài ra còn có trường công ở các lộ, phủ; trường tư ở các làng xã.

- Các kì thi được tổ chức quy củ và nề nếp.

- Các ngành khoa học lịch sử, quân sự, y học và thiên văn học đạt được những thành tựu.

Chu Văn An,

Nguyễn Hiền,

Lê Văn Hưu,

Mạc Đĩnh Chi,

Phạm Sư Mạnh…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc thông tin tư liệu, hãy trình bày tình hình xã hội thời Trần và rút ra nhận xét.

Xem đáp án » 06/05/2022 69

Câu 2:

Giới thiệu một công trình văn hóa tiêu biểu thời Trần cho thầy cô và bạn bè cùng lớp.

Xem đáp án » 06/05/2022 55

Câu 3:

Việc nhân dân lập đền thờ và lấy tên các danh nhân thời Trần, như Trần Thủ Độ, Trần Nhân Tông, Lê Văn Hưu,… để đặt tên đường phố ở các địa phương trên cả nước đã nói lên điều gì?

Xem đáp án » 06/05/2022 55

Câu 4:

Trong tác phẩm “Lịch sử nước ta” (1941), Hồ Chí Minh đã viết về nhà Trần:

Đời Trần văn giỏi võ nhiều

Ngoài dân thịnh vượng, trong triều hiền minh

Vậy nhà Trần được thành lập như thế nào? Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của nước Đại Việt thời Trần ra sao?

Xem đáp án » 06/05/2022 54

Câu 5:

Đọc thông tin và tưu liệu, hãy trình bày những nét chính về tình hình chính trị của Đại Việt dưới thời Trần.

Xem đáp án » 06/05/2022 44

Câu 6:

Đọc thông tin tư liệu và quan sát sơ đồ 16.1, hình 16.2, hãy: Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Trần.

Đọc thông tin tư liệu và quan sát sơ đồ 16.1, hình 16.2, hãy: Trình bày những nét chính (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 44

Câu 7:

Cho biết mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp.

Xem đáp án » 06/05/2022 43

Bình luận


Bình luận