Câu hỏi:

06/05/2022 37

Thành nhà Hồ (còn được gọi là Thành Tây Đô) ở Thanh Hóa được xây dựng năm 1397 là tòa thành kiên cố, quy mô lớn với kiến trúc bằng đá độc đáo. Năm 2011, công trình này đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Thành nhà Hồ gắn liền với lịch sử của nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

Vậy nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào? Nhà Hồ đã thực hiện những chính sách gì để xây dựng và bảo vệ đất nước? Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ nhanh chóng bị thất bại.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Sự thành lập

- Cuối thế kỉ XIV, nhà Trần suy yếu.

- Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên ngôi vua lập ra nhà Hồ, đổi tên nước thành Đại Ngu.

=> nhà Hồ được thành lập.

* Nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly

-Về chính trị:

+ Cải tổ bộ máy chính quyền.

+ Đổi tên các đơn vị hành chính.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát quan lại.

+ Hạn chế quyền lực của quý tộc nhà Trần.

-Về kinh tế :

+ Phát hành tiền giấy.

+ Ban hành chính sách hạn điền.

+ Quy định thuế ruộng; thống nhất các đơn vị đo lường.

 - Về xã hội:

+ Thực hiện chính cách hạn nô.

+ Bắt nhà giàu bán thóc cho dân, tổ chức khám chữa bệnh cho dân.

 -Về văn hóa giáo dục:

+ Dịch sách chữ hán chữ nôm.

+ Sửa đổi qui chế thi cử học tập .

+ Đề cao Nho giáo, hạn chế ảnh hưởng của Phật giáo và Đạo giáo.

- Về quốc phòng: chế tạo nhiều loại súng mới, phòng thủ nơi hiểm yếu, xây thành kiên cố.

* Nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến

 – Đường lối chống giặc sai lầm của nhà Hồ, đã không dựa vào nhân dân để chống giặc mà chỉ chiến đấu đơn độc.

- Hạn chế trong các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly làm cho đông đảo quần chúng nhân dân thiếu tin tưởng nên họ không ủng hộ nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho biết suy nghĩ của em về việc lập nên nhà Hồ của Hồ Quý Ly.

Xem đáp án » 06/05/2022 38

Câu 2:

Đọc thông tin và quan sát các hình 18.1, 18.2, lược đồ 18.1 hãy:

- Yêu cầu số 1: Trình bày sự thành lập nhà Hồ.

- Yêu cầu số 2: Cho biết Hồ Quý Ly đổi quốc hiệu và chuyển kinh đô chứng tỏ điều gì?

Đọc thông tin và quan sát các hình 18.1, 18.2, lược đồ 18.1 hãy (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 35

Câu 3:

Giải thích nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến.

Xem đáp án » 06/05/2022 35

Câu 4:

Nêu tác động của cải cách do Hồ Quý Ly thực hiện đối với xã hội thời nhà Hồ.

Xem đáp án » 06/05/2022 30

Câu 5:

Sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược để lại bài học gì cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Xem đáp án » 06/05/2022 28

Câu 6:

Trình bày khái quát những nét chính về nhà Hồ (1400 – 1407)

Xem đáp án » 06/05/2022 23

Bình luận


Bình luận